Què és un enllaç?

L’Enllaç de la classe és aquell familiar que fa de vincle entre la classe del seu fill o filla i la Junta de l’AFA.

Per a què serveix l’Enllaç?

L’Enllaç serveix per fer arribar a la Junta de l’AFA qualsevol proposta, idea, incidència o problema que afecta de manera majoritària aquella classe. D’aquesta manera la Junta de l’AFA pot fer de mediadora entre la classe i el centre, tot entenent que l’objectiu de l’Enllaç és tractar només temes d’àmbit col·lectiu.

Avantatges de l’existència de l’Enllaç de classe:

 1. Comunicació ràpida, veraç i de primera mà amb la Junta de l’AFA de qualsevol assumpte que afecti majoritàriament la classe.
 2. Assegurar que qualsevol tipus d’informació arribi (de la classe a la Junta i a l’inrevés).
 3. Poder trobar solucions ràpides a qualsevol incidència o proposta que afecti de manera general a la classe.

Qui són els enllaços per al curs 2022-2023

 • I3 A Adriana
 • I3 B Noelia
 • I4 Alicia
 • I5 A Silvia 
 • I5 B Laia R.
 • 1er Carla
 • 2n Edith
 • 3er Ana
 • 4rt Laia 
 • 5è A Anna
 • 5è B Irene
 • Alejandra

La Junta de l’AFA  vol donar les gràcies als familiars que s’han ofert com a enllaços de classe i que amb la seva col·laboració donen suport a la seva tasca.