Quota de socis

L’AFA es finança en bona part gràcies a la quota de socis i sòcies. Aquests diners, juntament amb les subvencions i ajudes econòmiques que es reben de diferents administracions i institucions públiques, es materialitzen en diferents beneficis per a la comunitat escolar.

La quota anual del curs 2022-2023 és de 35 euros per família, sigui quin sigui el número de fills i filles a l’escola. Qualsevol família es pot donar d’alta com a soci de l’AFA en qualsevol moment de l’any. Una vegada s’ha iniciat el curs no es realitzarà la devolució parcial ni total de la quota.

Normalment la inscripció anual a l’AFA així com el recull de dades bancàries per realitzar la domiciliació es realitza a l’inici de curs.

Si per diverses raons voleu associar-vos amb el curs començat, adreceu-vos a afa@afaelsolell.cat