Iniciació esportiva

Horari: Dimarts de 16.30 h a 17.30 h

Lloc: Gimnàs de l’escola el Solell (si el temps ho permet es prioritzarà realitzar l’activitat a la pista exterior)

Grups: P3 a 2n

Preu: 19,75 €

Mínim d’inscrits: 8 inscripcions

Responsable: DACOR

Descripció: Es treballaran les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, girs, salts.) organització espacial, coneixement del propi cos, joc simbòlic, entre d’altres, on l’eina principal serà el joc.

Per qualsevol dubte o per donar-vos de baixa podeu escriure a extraescolars@afaelsolell.cat.