Iniciació esportiva

Estat actual (10/11/20): Suspesa temporalment fins que es pugui realitzar presencialment.

Horari: Dimarts de 16.30 h a 17.30 h

Lloc: Gimnàs de l’escola el Solell (si el temps ho permet es prioritzarà realitzar l’activitat a la pista exterior

Grups: P3 a 2n

Preu: 19,75 €

Mínim d’inscrits: 8 inscripcions

Pla de contingència COVID-19: https://ampaelsolell.files.wordpress.com/2020/09/pla-de-contingencia-dacor.pdf

Responsable: DACOR

Descripció: Es treballaran les habilitats motrius bàsiques(desplaçaments,girs, salts.) organització espacial, coneixement del propi cos, joc simbòlic entre d’altres, on l’eina principal serà el joc.

Formulari d’inscripció 2020-2021 a iniciació esportiva

Per qualsevol dubte podeu o per donar-vos de baixa podeu escriure a extraescolars@afaelsolell.cat.