Ofimàtica

Estat actual (10/11/20): No ha sortit grup per realitzar l’activitat el primer trimestre.

Horari: Dijous de 12.30 h a 13.30 h

Lloc: Aula d’informàtica de l’escola el Solell

Grups: 3r a 6è

Preu: 19,75 €

Pla de contingència COVID-19: https://ampaelsolell.files.wordpress.com/2020/09/pla-de-contingencia-dacor.pdf

Responsable: DACOR

Descripció: En aquesta extraescolar aprendrem el funcionament dels processadors de textos, dels programes de fulls de càlcul, de presentacions i la gestió d’imatges i altres objectes multimèdia. Els objectius de l’activitat són:  (1) Crear documents de text amb el format adient en cada cas, (2) produir fulls de càlcul i comprendre’n el funcionament de les diverses fórmules, (3) ser capaços i capaces de gestionar arxius i objectes multimèdia i (4) dissenyar i crear presentacions per facilitar la comunicació.

Formulari d’inscripció 2020-2021 a ofimàtica

Per qualsevol dubte o per donar-vos de baixa podeu escriure a extraescolars@afaelsolell.cat.