Arxius mensuals: Abril de 2010

Sant Jordi 2010

El Claustre de Professors i professores del Solell conviden totes les famílies de l’escola a participar a la festa de Sant Jordi.

Programa d’actes

10:00-12:30 h. Al pati de l’escola. Exposició i venda d’objectes realitzats pels alumnes. Tallers de participació organitzats pels mestres i per alguns pares i mares.

15:30-16:30 h. Al pati de l’escola. Lliurament de premis del XXIV Concurs literari Sant Jordi.

16:30-17:00 h. Al pati de l’escola. Batut de xocolata i coca per als alumnes.

Reunió informativa amb les mares i pares de 2n

Ahir a la nit vam fer la reunió per informar els pares i mares de 2n sobre els resultats de la reunió amb Ensenyament, i per debatre les diferents opcions que hi ha per vetllar per la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.

Tal com ja es preveia, la postura del Departament d’Ensenyament ha estat molt ferma i amb poca disposició per fer canvis respecte la decisió d’ofertar només un grup per 3r. No obstant, hi ha possibilitats d’emprar els recursos del centre per tal de reforçar el treball a l’aula amb el grup. 

El Departament d’Ensenyament està aplicant la norma de desdoblar els grups a partir de 29 alumnes: fins a 28 mantenen només un grup. La Sra. Delegada insisteix en el punt que no poden fer excepcions, que han d’aplicar la norma per a tothom. També va expressar el seu descontent en rebre l’escrit que li vam fer arribar, ja que considera que la nostra escola està molt bé en relació a altres centres…

Els arguments respecte la concentració de casos amb necessitats educatives especials en aquest grup, o el fet que només existeixi un centre al poble no van sensibilitzar la postura de la Sra. Delegada. Respecte al primer, considera que el centre ha d’organitzar els seus recursos per atendre aquestes necessitats, i respecte al segon va dir explícitament que els pares ho haguessin hagut de mirar abans d’anar a viure al poble o podíen marxar a un altre lloc…

Arribats a aquest punt, considerem que la via de reclamació legal és poc productiva per diversos motius:
– L’administració té postestat per fer el que fa.
– Estan aplicant la llei, però portant-la als màxims (arribant a 28 nens per grup).
– Hem consultat als sindicats i a la FAPAC si coneixien casos d’escoles amb desdoblament amb 28 nens i no en tenen constància. Si hi hagués un forat legal ja s’hagués emprat en casos anteriors amb èxit. 

Pensem que és més constructiu intentar fer una anàlisi de les necessitats de recursos i redistribució entre tots els nivells de l’escola per poder fer un mapa de cara al proper curs (això voldrà dir parlar amb tots els nivells). Aquest mapa caldrà presentar-lo a la Direcció de l’escola i veure fins a quin punt encaixa amb el que ells elaboraran de cara al proper curs, mirant de treballar conjuntament.

Així doncs, a la reunió d’ahir amb els pares i mares dels nens i nenes afectats per aquest canvi, es va decidir optar per la via de vetllar per la distribució de recursos, mirant de cobrir les necessitats de tots els cursos i detectant les mancances possibles. Aquestes s’intentarien cobrir amb recursos externs de l’escola. Això demana creativitat: convenis de pràctiques, suport de psicopedagog… Si és necessari, redistribuint el pressupost de l’Ampa. Cal també buscar informació sobre alguns recursos que sembla que existeixen dins d’Educació, però dels quals desconeixem el  funcionament i els paràmetres necessaris per sol·licitar-los.

Agraïm la bona disposició de les famílies de 2n a l’hora d’afrontar aquests nous reptes. Les bones idees que van sorgir de la reunió seran la base sobre la qual treballarem per intentar garantir la màxima qualitat de la nostra escola.

Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat

El proper dimecres 14 d’abril està convocada la reunió amb la Sra. Olga Adroher.

Us informem que l’endemà, dijous 15 d’abril, a les 21 hores, es farà una reunió amb els pares i mares de l’actual segon curs per tal de posar-los al corrent sobre la reunió i definir el següent pas del pla d’actuació.

L’AMPA vol donar les gràcies per totes les firmes recollides en suport a la nostra reclamació que es fa conjuntament amb la direcció de l’escola i amb l’Ajuntament. Moltes gràcies per l’interès mostrat.

Podeu llegir el correu que va rebre la Sra. Adroher:

A l’atenció de la Sra. Olga Adroher
Directora General SSTT Baix Llobregat
Benvolguda Sra. Adroher,
En representació dels pares i mares del CEIP El Solell, de la
Palma de Cervelló, m’adreço a vostè per tal de demanar-vos una
reunió d’urgència per exposar-vos la nostra preocupació i malestar per la proposta que ha arribat recentment al nostre centre d’ofertar només un grup pel nivell de tercer de primària pel proper curs escolar 2010-2011.
Entenem que la situació de crisi que viu el país en aquests
moments és preocupant i cal d’accions concretes. Tanmateix,
considerem que l’educació dels nostres fills i filles hauria de
mantenir-se al marge d’aquestes accions de reducció de recursos.
El seu futur està en joc i també la qualitat del nostre
ensenyament públic.
L’Ajuntament de La Palma de Cervelló ha recolzat en ple ordinari
aquesta petició que es formula des de l’AMPA de l’escola. A més,
de tots els grups polítics i entitats socials del poble. Totes les
entitats socials del poble, així com el mateix ajuntament hem
considerat que el fet que el poble de La Palma només tingui un
centre escolar fa que aquest problema afecti directament a
qualsevol política d’integració socioeducativa i de convivència
que es vulgui impulsar des del nostre poble.
Per tot aixó, li demanem una reunió amb caràcter d’urgència per
tal de poder trobar una solució a aquest problema. A aquesta
reunió assistirà el mateix alcalde i una representació dels
diferents col.lectius de l’escola.
Restem a l’espera de les seves notícies,
Atentament,
Miriam Díez i Piñol
Presidenta AMPA CEIP El Solell