Arxiu d'etiquetes: Dept.EDUCACIÓ

Nou HORARI ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

L’horari escolar que adoptarà El Solell el proper curs serà de 9.00 a 12.30 i 15.00 a 16.30. Aquest horari ha estat proposat per decret pel Departament d’Ensenyament i acceptat pel centre.

El passat dimecres 25 de maig, es va votar en el Consell Escolar si s’estava a favor o no d’aquest nou horari. Us informem que tots els representats dels pares i mares i la Junta de l’AMPA del Solell van votar en contra d’acabar a les 16.30, considerant que, malgrat que possiblement era més beneficiós per als nostres fills/es i el professorat,  podia dificultar la conciliació de la vida professional i familiar.

Us agraïm que ens feu arribar els vostres comentaris sobre el nou horari escolar.

Salutacions,

Junta  de l’AMPA

REUNIÓ: 5è i 6è

Dimecres 26 de gener, a les 17 hores.

Reunió adreçada als pares i mares dels alumnes de Cicle Superior, 5è i 6è, portada a terme per la Directora dels SSTT, la Sra. Olga Adroher, on s’informarà de la nova adscripció a Secundària.

Hi haurà representació de l’Ampa.

Hi haurà colònies 2011 !!

Hola a tothom!

La Direcció de l’escola ens ha repartit un comunicat important. Per una banda, ens anuncia el canvi de festiu de lliure disposició: en comptes del 3 de juny, serà el 7 de gener, com ja us vam avançar ahir.

L’altra notícia és que finalment es farà jornada intensiva el dia 22 de desembre de 2010 i també del 6 al 22 de juny de 2011. Així doncs, hi haurà també colònies aquest curs, ja que, com sabeu, era la mesura de protesta presa pel centre davant el Departament d’Educació.

Hi haurà colònies per a tots els nivells i grups. L’escola ens donarà més informació aviat.

Enhorabona a tota la comunitat educativa i especialment als nens i nenes que aquest any gaudiran també de l’experìencia de conviure amb els seus companys!

Canvi en el calendari: 7 de gener

Famílies!

Ben aviat rebrem un comunicat de l’escola explicant-nos alguns canvis.

El canvi que ens arriba més aviat és la festivitat del 7 de gener de 2011. El dia després de Reis sempre era festiu. Aquest any també ho serà! Segur que els nens i nenes estaran contents! I a més, és divendres!

7 de gener: FESTA

Us volíem avisar el més aviat possible per tal que us pogueu organitzar.

Vaga del sector públic

Dimarts 8 de juny hi ha convocada una vaga dels treballadors de l’administració pública.

A l’escola El Solell hi ha tres mestres que faran vaga, entre les quals hi ha les tutores de P3B i P4B. L’escola demana a les famílies d’aquests cursos ser solidàries amb el dret a vaga i no portar els nens aquell dia a l’escola.

Tanmateix, hi haurà serveis mínims.

Dades sobre l’Ampliació d’El Solell

09-05-2010 10:30

Adjudicades les obres de 13 centres educatius, amb una inversió de 29,5 M • Els centres educatius tindran capacitat per a 5.345 alumnes. L’empresa pública GISA ha adjudicat les obres de nova construcció o grans ampliacions de 13 centres docents per valor de 29.296.503 euros. En concret, es tracta de 3 noves construccions i 10 grans ampliacions. Els 13 centres educatius tindran capacitat per a 5.345 alumnes.

A continuació es detalla cada una de les obres adjudicades:

Municipi: La Palma de Cervelló

Centre: El Solell

Descripció de l’obra: Obres d’ampliació i reforma per disposar dels espais per a 2 línies Espais ampliats: 6 aules d’infantil, psicomotricitat, petit grup d’infantil, tutoria d’infantil, menjador, cuina, AMPA, magatzems, lavabos i instal•lacions. Vestidors i gimnàs.

Previsió acabament: Gener 2012

Nombre d’alumnes: 450

Inversió: 2.920.789,73

Reunió informativa amb les mares i pares de 2n

Ahir a la nit vam fer la reunió per informar els pares i mares de 2n sobre els resultats de la reunió amb Ensenyament, i per debatre les diferents opcions que hi ha per vetllar per la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.

Tal com ja es preveia, la postura del Departament d’Ensenyament ha estat molt ferma i amb poca disposició per fer canvis respecte la decisió d’ofertar només un grup per 3r. No obstant, hi ha possibilitats d’emprar els recursos del centre per tal de reforçar el treball a l’aula amb el grup. 

El Departament d’Ensenyament està aplicant la norma de desdoblar els grups a partir de 29 alumnes: fins a 28 mantenen només un grup. La Sra. Delegada insisteix en el punt que no poden fer excepcions, que han d’aplicar la norma per a tothom. També va expressar el seu descontent en rebre l’escrit que li vam fer arribar, ja que considera que la nostra escola està molt bé en relació a altres centres…

Els arguments respecte la concentració de casos amb necessitats educatives especials en aquest grup, o el fet que només existeixi un centre al poble no van sensibilitzar la postura de la Sra. Delegada. Respecte al primer, considera que el centre ha d’organitzar els seus recursos per atendre aquestes necessitats, i respecte al segon va dir explícitament que els pares ho haguessin hagut de mirar abans d’anar a viure al poble o podíen marxar a un altre lloc…

Arribats a aquest punt, considerem que la via de reclamació legal és poc productiva per diversos motius:
– L’administració té postestat per fer el que fa.
– Estan aplicant la llei, però portant-la als màxims (arribant a 28 nens per grup).
– Hem consultat als sindicats i a la FAPAC si coneixien casos d’escoles amb desdoblament amb 28 nens i no en tenen constància. Si hi hagués un forat legal ja s’hagués emprat en casos anteriors amb èxit. 

Pensem que és més constructiu intentar fer una anàlisi de les necessitats de recursos i redistribució entre tots els nivells de l’escola per poder fer un mapa de cara al proper curs (això voldrà dir parlar amb tots els nivells). Aquest mapa caldrà presentar-lo a la Direcció de l’escola i veure fins a quin punt encaixa amb el que ells elaboraran de cara al proper curs, mirant de treballar conjuntament.

Així doncs, a la reunió d’ahir amb els pares i mares dels nens i nenes afectats per aquest canvi, es va decidir optar per la via de vetllar per la distribució de recursos, mirant de cobrir les necessitats de tots els cursos i detectant les mancances possibles. Aquestes s’intentarien cobrir amb recursos externs de l’escola. Això demana creativitat: convenis de pràctiques, suport de psicopedagog… Si és necessari, redistribuint el pressupost de l’Ampa. Cal també buscar informació sobre alguns recursos que sembla que existeixen dins d’Educació, però dels quals desconeixem el  funcionament i els paràmetres necessaris per sol·licitar-los.

Agraïm la bona disposició de les famílies de 2n a l’hora d’afrontar aquests nous reptes. Les bones idees que van sorgir de la reunió seran la base sobre la qual treballarem per intentar garantir la màxima qualitat de la nostra escola.

Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat

El proper dimecres 14 d’abril està convocada la reunió amb la Sra. Olga Adroher.

Us informem que l’endemà, dijous 15 d’abril, a les 21 hores, es farà una reunió amb els pares i mares de l’actual segon curs per tal de posar-los al corrent sobre la reunió i definir el següent pas del pla d’actuació.

L’AMPA vol donar les gràcies per totes les firmes recollides en suport a la nostra reclamació que es fa conjuntament amb la direcció de l’escola i amb l’Ajuntament. Moltes gràcies per l’interès mostrat.

Podeu llegir el correu que va rebre la Sra. Adroher:

A l’atenció de la Sra. Olga Adroher
Directora General SSTT Baix Llobregat
Benvolguda Sra. Adroher,
En representació dels pares i mares del CEIP El Solell, de la
Palma de Cervelló, m’adreço a vostè per tal de demanar-vos una
reunió d’urgència per exposar-vos la nostra preocupació i malestar per la proposta que ha arribat recentment al nostre centre d’ofertar només un grup pel nivell de tercer de primària pel proper curs escolar 2010-2011.
Entenem que la situació de crisi que viu el país en aquests
moments és preocupant i cal d’accions concretes. Tanmateix,
considerem que l’educació dels nostres fills i filles hauria de
mantenir-se al marge d’aquestes accions de reducció de recursos.
El seu futur està en joc i també la qualitat del nostre
ensenyament públic.
L’Ajuntament de La Palma de Cervelló ha recolzat en ple ordinari
aquesta petició que es formula des de l’AMPA de l’escola. A més,
de tots els grups polítics i entitats socials del poble. Totes les
entitats socials del poble, així com el mateix ajuntament hem
considerat que el fet que el poble de La Palma només tingui un
centre escolar fa que aquest problema afecti directament a
qualsevol política d’integració socioeducativa i de convivència
que es vulgui impulsar des del nostre poble.
Per tot aixó, li demanem una reunió amb caràcter d’urgència per
tal de poder trobar una solució a aquest problema. A aquesta
reunió assistirà el mateix alcalde i una representació dels
diferents col.lectius de l’escola.
Restem a l’espera de les seves notícies,
Atentament,
Miriam Díez i Piñol
Presidenta AMPA CEIP El Solell

Carta a la Sra. Olga Adroher i Boter, Directora dels Serveis Territorials del Baix Llobregat

Recentment hem sabut que el Departament d’Educació té previst unir els dos cursos de l’actual segon de primària per tal que el curs vinent només hi hagi un tercer. Naturalment, l’escola i l’Ampa estem en desacord amb aquesta proposta i rebem el suport de totes les entitats i institucions polítiques de la Palma.

Llegiu, si us plau, la carta que adrecem als Serveis Territorials del Baix Llobregat i signeu la vostra adhesió en el full de signatures que trobareu al taulell d’anuncis de l’escola. Gràcies.

Benvolguda Sra. Adroher,

Amb aquest escrit volem fer-vos arribar el nostre malestar i preocupació per la proposta d’ofertar només un grup pel nivell de tercer de primària pel proper curs 2010-2011, al centre escolar  CEIP EL SOLELL (La Palma de Cervelló).

Exposem,

1.- Aquesta decisió incompleix l’article 157 (Llei Orgànica 2/2006) que regula els recursos que el Departament d’Educació ha de proporcionar per tal de facilitar la millora dels aprenentatges i recolzar  la tasca del professorat. El punt 1 d’aquest article diu textualment: “Correspon a les Administracions Educatives proporcionar els recursos necessaris per garantir un nombre màxim d’alumnes per aula que a l’ensenyança obligatòria serà de 25 per l’educació primària”.

Per tant, el curs escolar 2010-2011, al CEIP EL SOLELL hi haurà 28 nens matriculats al nivell de tercer de primària, nombre clarament superior al límit de 25 que marca l’article 157 de la Llei Orgànica 2/2006.

2.- La decisió que ha pres el Departament d’Educació incompleix el punt 1 de l’article 87 de la mateixa Llei Orgànica (2/2006). Aquest article diu textualment: “les Administracions han de garantir una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu.”

Per tant, tenint en compte que a la població de La Palma de Cervelló només hi ha un centre d’educació primària, totes les necessitats específiques han de ser proporcionades pel CEIP EL SOLELL. Actualment el centre té diagnosticats, mitjançant el servei de l’EAP, 9 casos de nens/es amb necessitats educatives especials. Destaquem important el fet que més del 30% d’aquests casos es concentra en el grup que el proper curs es vol ajuntar en una sola línia. Entenem que el tancament d’un grup pel nivell de tercer de primària no ajudarà a garantir les necessitats específiques de recolzament educatiu que tenen aquests alumnes.  

3.- La decisió que ha pres el Departament d’Educació incompleix també el punt 2 de l’article 87 de la Llei Orgànica 2/2006. Aquest punt especifica que: “l’Administració podrà autoritzar un increment de fins a un 10% del nombre màxim d’alumnes per aula (és a dir, 27,5 alumnes) en els centres públics d’una mateixa àrea d’escolarització per atendre necessitats immediates d’escolarització de l’alumnat d’incorporació retardada”.

Per tant, en el nostre cas aquest punt 2 de la Llei no es pot complir ja que en aquests moments el nombre d’alumnes per el grup de tercer ja és de 28 (és a dir, 0.5 més que el que marca la llei). Si el centre ha d’escolaritzar els alumnes que vinguin fora dels terminis establerts (matrícula viva) es situaria en unes ràtios clarament per sobre del que marca la llei. A més, volem destacar l’absurd que suposa aquesta baremació. Tècnicament, dir que el nombre màxim d’alumnes per aula pot ser de 27,5 alumnes (un 10% per sobre del màxim establert per la Llei) vol dir que hi hauria 27 alumnes que podrien tenir la plena escolarització i 1 alumne que només s’acceptaria la meitat de la seva escolaritat. Realment és això possible? Emprar decimals a l’hora de parlar de persones ens porta a situacions fora de tota lògica com aquesta.

4. Com a pares ens sentim decebuts per decisions com aquesta. La nova Llei d’educació de Catalunya vol apostar per la qualitat i la modernitat en l’ensenyament. Tanmateix, aquesta pretesa qualitat passa per massificar les aules del nostres centres escolars, sense poder atendre les necessitats educatives dels nostres fills/es i millorar els recursos psicopedagògics del professorat?

Com a catalans sentim que fan falta decisions politiques molt més creatives i innovadores que ens ajudin a sortir de la crisi que viu el nostre país i al mateix temps portar l’Educació a Catalunya als paràmetres d’excel.lència que gaudeixen d’altres països europeus, en els que les decisions estratègiques en matèria d’educació no s’han mogut en l’escenari de la reducció i tancament de grups educatius. Hem de millorar i ser més competitius, però propostes com aquesta ens allunya d’aquest objectiu.

Demanem,

Que sigui restablerta l’oferta de 2 grups pel nivell de tercer de primària pel proper curs escolar 2010-2011, rectificant així la proposta que el Departament d’Educació va fer arribar al nostre centre el passat mes de desembre.

En cas que sigui desatesa la nostra petició, aquesta serà elevada als òrgans de representació competents a nivell europeu.

Aquest manifest ha estat posat en coneixement de totes les entitats i institucions polítiques i civils de la nostra població, les quals donen suport a la demanda que els pares i mares de l’Escola Pública de El Solell us fa arribar.

La Palma de Cervelló, a 9 de Març del 2010

AMPA CEIP El Solell

Signat: Miriam Díez i Piñol

Càrrec: Presidenta