Arxius diaris: 1 Novembre 2010

Eleccions al Consell Escolar

La setmana passada, la direcció del Solell ens va fer arribar a totes les famílies la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar. Ens informen que les CANDIDATURES es poden presentar fins al dia 15 de novembre.

Els pares podrem votar el dia 25 de novembre a les 9 i a les 17 hores, al vestíbul de l’escola.

Què és el Consell Escolar? És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre escolar. Les funcions del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre.
Està format pel director del centre, el cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament, professors del centre elegits pel claustre, pares i mares elegits per ells mateixos, un representant del personal d’administració i serveis del centre i el secretari del centre. L’AMPA també designa un/a representant en el Consell Escolar.

Animeu-vos a presentar la vostra candidatura! És molt important que els pares i mares estiguem representats al Consell.