Arxius diaris: 8 febrer 2010

Preinscripcions: curs 2010-2011

Terminis

  1. Publicació de l’oferta inicial: 1 de febrer de 2010.
  2. Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 16 de febrer de 2010. Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 de febrer de 2010.
  3. Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 24 de febrer de 2010.
  4. Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 25 de febrer de 2010.
  5. Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 25 i 26 de febrer i 1 de març de 2010.
  6. Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010.
  7. Publicació de l’oferta final: 24 de març de 2010.
  8. Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 d’abril de 2010.
  9. Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010.

Informació de la Generalitat

Formulari preinscripció Educació Infantil (P3).

Juntament amb el formulari, haureu de portar:

1) Original i fotocòpia del llibre de família.

2) Original i fotocòpia del DNI de qui presenta la sol·licitud.

3) Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena.

4) Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

5) Full de padró municipal en el cas que l’adreça del DNI no sigui l’actual.

6) Tres fotografies mida carnet del nen o nena.