Arxiu de la categoria: MATRÍCULA

Reunió informativa amb les mares i pares de 2n

Ahir a la nit vam fer la reunió per informar els pares i mares de 2n sobre els resultats de la reunió amb Ensenyament, i per debatre les diferents opcions que hi ha per vetllar per la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles.

Tal com ja es preveia, la postura del Departament d’Ensenyament ha estat molt ferma i amb poca disposició per fer canvis respecte la decisió d’ofertar només un grup per 3r. No obstant, hi ha possibilitats d’emprar els recursos del centre per tal de reforçar el treball a l’aula amb el grup. 

El Departament d’Ensenyament està aplicant la norma de desdoblar els grups a partir de 29 alumnes: fins a 28 mantenen només un grup. La Sra. Delegada insisteix en el punt que no poden fer excepcions, que han d’aplicar la norma per a tothom. També va expressar el seu descontent en rebre l’escrit que li vam fer arribar, ja que considera que la nostra escola està molt bé en relació a altres centres…

Els arguments respecte la concentració de casos amb necessitats educatives especials en aquest grup, o el fet que només existeixi un centre al poble no van sensibilitzar la postura de la Sra. Delegada. Respecte al primer, considera que el centre ha d’organitzar els seus recursos per atendre aquestes necessitats, i respecte al segon va dir explícitament que els pares ho haguessin hagut de mirar abans d’anar a viure al poble o podíen marxar a un altre lloc…

Arribats a aquest punt, considerem que la via de reclamació legal és poc productiva per diversos motius:
– L’administració té postestat per fer el que fa.
– Estan aplicant la llei, però portant-la als màxims (arribant a 28 nens per grup).
– Hem consultat als sindicats i a la FAPAC si coneixien casos d’escoles amb desdoblament amb 28 nens i no en tenen constància. Si hi hagués un forat legal ja s’hagués emprat en casos anteriors amb èxit. 

Pensem que és més constructiu intentar fer una anàlisi de les necessitats de recursos i redistribució entre tots els nivells de l’escola per poder fer un mapa de cara al proper curs (això voldrà dir parlar amb tots els nivells). Aquest mapa caldrà presentar-lo a la Direcció de l’escola i veure fins a quin punt encaixa amb el que ells elaboraran de cara al proper curs, mirant de treballar conjuntament.

Així doncs, a la reunió d’ahir amb els pares i mares dels nens i nenes afectats per aquest canvi, es va decidir optar per la via de vetllar per la distribució de recursos, mirant de cobrir les necessitats de tots els cursos i detectant les mancances possibles. Aquestes s’intentarien cobrir amb recursos externs de l’escola. Això demana creativitat: convenis de pràctiques, suport de psicopedagog… Si és necessari, redistribuint el pressupost de l’Ampa. Cal també buscar informació sobre alguns recursos que sembla que existeixen dins d’Educació, però dels quals desconeixem el  funcionament i els paràmetres necessaris per sol·licitar-los.

Agraïm la bona disposició de les famílies de 2n a l’hora d’afrontar aquests nous reptes. Les bones idees que van sorgir de la reunió seran la base sobre la qual treballarem per intentar garantir la màxima qualitat de la nostra escola.

Preinscripcions: curs 2010-2011

Terminis

  1. Publicació de l’oferta inicial: 1 de febrer de 2010.
  2. Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 16 de febrer de 2010. Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 de febrer de 2010.
  3. Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 24 de febrer de 2010.
  4. Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 25 de febrer de 2010.
  5. Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 25 i 26 de febrer i 1 de març de 2010.
  6. Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010.
  7. Publicació de l’oferta final: 24 de març de 2010.
  8. Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 d’abril de 2010.
  9. Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010.

Informació de la Generalitat

Formulari preinscripció Educació Infantil (P3).

Juntament amb el formulari, haureu de portar:

1) Original i fotocòpia del llibre de família.

2) Original i fotocòpia del DNI de qui presenta la sol·licitud.

3) Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen o nena.

4) Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

5) Full de padró municipal en el cas que l’adreça del DNI no sigui l’actual.

6) Tres fotografies mida carnet del nen o nena.