Menjador i acollida

↓ Anar directament a la informació de l’acollida

↓ Anar directament als menús

En aquest curs escolar l’AFA continua amb l’empresa «MENJARES» per tal d’oferir el servei de cuina i monitoratge en l’espai del migdia (més informació sobre Menjares a l’entrada «Nova empresa del menjador pel curs 2020-2021»).

El menjar que es servirà serà de procedència ecològica sempre que sigui possible, excepte les carns ja que incrementaria de forma considerable el preu del menú.

Es podrà contractar tant el servei del menjador com el servei d’acollida de matí i/o tarda de manera fixa o esporàdica.

El seguiment de la gestió del servei es realitzarà des de la Comissió del Menjador amb el vist i plau de la Junta Directiva de l’AFA.

Per qualsevol dubte, queixa o suggeriment que voleu adreçar a l’AFA us podeu posar en contacte a través del correu electrònic: menjador@afaelsolell.cat o bé a través del formulari de contacte de l’AFA (poseu com a motiu «Menjador» al desplegable).

Menjares

La persona de referència de l’empresa «MENJARES» a l’ escola El Solell és l’Alexandra Borràs amb telèfon de contacte 622104806.

Per comunicar altes, baixes i variacions del servei es podrà realitzar mitjançant l’aplicació APP Menjares o a través del correu electrònic: elsolell@menjares.com.

Per comunicar faltes d’assistència es podran realitzar mitjançant l’aplicació «APP Menjares», a través del telèfon de contacte de la coordinadora 622104806 o bé al correu electrònic: elsolell@menjares.com, sempre en horari de 09:00 a 09:30 hores. No s’admetrà cap devolució que no sigui per aquestes vies.

Per qualsevol altra consulta les famílies podeu contactar directament amb la coordinadora a través del seu telèfon mòbil, 622104806, de dilluns a divendres de 09 h a 10 h i de 11 h a 15 h.

Podeu trobar l’APP Menjares a Google Play per dispositius Android i a l’App Store per dispositius Iphone. També podeu accedir-hi via Web a través de qualsevol navegador. La contrasenya per accedir-hi us la facilitaran des de Menjares.

Preus del servei de menjador 2022-2023

ALUMNES FIXES (3 a 5 dies/setmana el mes sencer): 6,44 €

ALUMNES ESPORÀDICS (1 a 2 dies/setmana): 7,19 €

(*) Els preus màxims del servei del menjador estan regulats pel Departament d’ensenyament EDU/1468/2022, de 17 de maig, i estan fixats en 6,54 euros pels alumnes fixes i 7,19 euros pels alumnes esporàdics, per tant, en aquest curs ens trobarem per sota dels preu màxim fixat (en el cas dels alumnes fixes).

Preus del servei d’acollida 2022-2023

Servei d’acollida fixe matí (preus mensuals de setembre a juny)

Horari2 dies3 dies4 dies5 dies
7.30 h a 9.00 h28,28 €34,34 €40,40 €45,45 €
8.00 h a 9.00 h21,21€24,24€27,27 €30,30 €
8.30 h a 9.00 h13,13 €15,15 €17,17 €20,20 €

L’esmorzar està inclòs en l’horari 07:30 h-9.00 h. En la resta de casos es cobrarà 1 euro per l’esmorzar.

Servei d’acollida esporàdica matí

Horari
7.30 h a 9.00 h4,04 €
8.00 h a 9.00 h3,03 €
8.30 h a 9.00 h2,02 €

Servei d’acollida fixe de tarda

Horari5 dies
16.30 h a 17.00 h20,20 €
16.30 h a 17.30 h30,30 €

Servei d’acollida esporàdica de tarda

Horari
16.30 h a 17.30 h3,03 €
 • Si es fa ús d’un dia addicional al servei contractat aquest es cobrarà com esporàdic
 • A les mensualitats del setembre i juny es cobrarà la part proporcional
 • Mínim 10 infants inscrits pels serveis d’acollida. En cas de no arribar als mínims, es continuarà oferint el servei i en el mes d’octubre del present curs es revalorarà el servei per part de l’AFA i l’empesa Menjares, podent repercutir al preu final del mateix.

Forma de pagament

 • Els cobraments de tots els rebuts domiciliats del menjador i acollida (tant fixes com esporàdics) es giraran a mes vençut entre el dia 1 i el 5 de cada mes.
 • Els tiquets esporàdics s’hauran de comprar a través de l’APP de Menjares i prèviament s’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció en línia.
 • Les faltes comunicades per la via corresponent s’abonaran al rebut del mes en curs de la següent manera:
  • Es retornaran 2,1 euros per dia en cas d’absència
  • Es retornarà el 100 % de l’import del menú a partir del 3r dia d’absència en cas de malaltia
  • Es retornarà el 100% de l’import del menú en sortides i colònies
 • En els rebuts corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre s’afegirà el cobrament de la quota del mes de juny (99,20 €) de forma prorratejada (4 rebuts de 24,80 €). En cas de que l’alumne no faci ús del servei del menjador al mes de juny, se li retornarà íntegrament l’import abonat.
 • El retorn del rebut tindrà un cost afegit de 7 € en concepte de despeses. Es farà arribar a les famílies un comunicat per escrit i caldrà realitzar directament el pagament per transferència bancària abans de 3 dies. Transcorreguts els 3 dies, si no s’han abonat les quantitats pendents, el nen/a no podrà fer ús del menjador fins no estar al dia en el pagament.
 • Per temes administratius podeu adreçar-vos al telèfon 610250675 o correu electrònic administracio@menjares.com

Altres informacions d’interès

Es pot consultar el full informatiu de l’empresa Menjares al següent enllaç: Informació families menjador 22-23

Podeu visitar el lloc web de Menjares a: menjares.com.

La reunió general del menjador es farà presencial al menjador de l’escola el dijous 8 de setembre a les 17 h al menjador de l’escola.

En aquest botó hi teniu el menú del mes en curs (normalment es publiquen els nous menús uns dies abans d’acabar el mes) i a continuació l’històric de menús dels cursos anteriors:

Pàgines del menjador de cursos anteriors (protegides amb contrasenya): 2012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021.