Transparència

La missió de l’AFA és representar els pares i mares dels alumnes i creiem que, per a fer-ho, és imprescindible gestionar l’Associació de forma transparent i fomentant la participació dels socis i sòcies.

Per aquesta raó, posem a la vostra disposició en aquesta pàgina tota la documentació de gestió de l’entitat: actes de les Assemblees de Socis, actes de la junta directiva, convenis de col·laboració, documents de gestió econòmica, etc.

Curs 2021-2022

Certificats i altres documents d’interès

Actes de reunions de la junta de l’AFA
Actes de reunions de Comissió de Menjador i Acollida
Presentacions de les assemblees
Actes de les assemblees
Graelles Programació general anual

Curs 2020-2021

Plans de Contingència de les activitats extraescolars enfront la COVID-19
Plans de Contingència del Servei de Menjador i Acollida
Actes de reunions de la junta de l’AFA
Actes de _reunions de Comissió de Menjador i Acollida
Presentacions assemblees
Actes assemblees
Graelles Programació general anual

Curs 2019-2020

Actes de les assemblees de socis de l’AMPA
Actes de reunions de la junta de l’AMPA
Presentacions assemblees
Graelles Programació general anual